ชื่อไทย : เอื้องเสือแผ้ว, ช้างดำเล็ก
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : The Spotted Pomatocalpa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pomatocalpa siamense (Rolfe ex Downie) Summerh.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ใบ :
ใบสีเขียวเข้ม
ดอก :
ช่อดอกยาว 45 เซนติเมตร
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา            พืชอิงอาศัย พบได้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 10 – 600 เมตร

                ถิ่นกำเนิด             …………………………………………..

การกระจายพันธุ์                  ตะวันออกของเทือนเขาหิมาลับ ไทย เกาะนิโคบาร์ ลาว มาเลเซีย ฟิลิลปปินส์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์                      …………………………………………..
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือสแฟกนัมมอส ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น ติดขอนไม้หรือต้นไม้ควรให้แสงส่องถึง เปลือกไม้สามารถดูดซับความชื้นได้ดี พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/pommaculosum.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554